Aktuelnosti

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Projekat samozapošljavanja

Servisi

registrovanje

Registrovanje

Servis koji pomaže građanima da se informišu o registrovanju sopstvene kompanije i podrška u prevazilaženju administrativnih barijera

analiza

Analiza tržišta

je servis koji pruža procjenu svih mogućih faktora: od sopstvenog proizvoda (cijena, marketing, distribucija) do proizvoda konkurencije.

buisiness

Pisanje biznis planova

Biznis plan je dokument kojim se analizira predstojeći poslovni poduhvat. To je vrsta elaborata kojim se potencijalnim finansijerima predstavlja...

samozaposljavanje

Samozapošljavanje

Projekat samozapošljavanja mladih se realizuje kroz stvaranje sistema podrške koji obuhvata: pripremu biznis planova, posredovanje kod ...

Brošura projekta

 • 1
 • Promocija

  • Facebook promotivni servis
  • Youtube servis
  • e-mail marketing
  • Organizacija događaja
  • Guerilla marketing
 • 1
 • Naši projekti

  • Projekat samozapošljavanja
  • Osposobljavanje
  • Promocija mladih
  • Promocija drugih uspješnih projekata
  • Učešće u upravnim postupcima
  • Povezivanje sa organizacijama mladih
  • Saradnja u implementaciji javnih politika
 • 1
 • Naši projekti

  • Projekat samozapošljavanja
  • Osposobljavanje
  • Promocija mladih
  • Promocija drugih uspješnih projekata
  • Učešće u upravnim postupcima
  • Povezivanje sa organizacijama mladih
  • Saradnja u implementaciji javnih politika
 • 1

Partneri

 • 1
 • 2

Naša misija

Misija Biznis centra je stvaranje kapaciteta koji bi pospješili samozapošljavanje i osposobljavanje svih koji su zainteresovani za razvoj sopstvenih ideja.

Naša vizija

Stvaranjem sveobuhvatnih sistema podrške i servisa za pospješivanje preduzetništva na nacionalnom nivou unaprijedili bi poslovanje postojećih preduzeća, olašali razvoj novih, stvorili programe osposobljavanja i edukacije, kao i unaprijedili kulturu preduzetništva i opšte obrazovanje.

 

 

Kontaktirajte nas

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +382/67 415 794

 

Pratite nas: